Folklor w tradycji Bożego Ciała

Folklor określa nie tylko to jak mieszkańcy danego regionu w naszym kraju mają się ubierać, ale również to jak powinni obchodzić święta kościelne. W polskiej tradycji kościelnej bardzo ważnym świętem zaraz po Bożym Narodzeniu oraz Wielkanocy jest święto Bożego Ciała. Niektóre ze zwyczajów kultywuje się po dziś dzień. Z pewnością z okazji święta Bożego Ciała w wielu domach znajdą się brzozowe gałęzie. Niegdyś z tych gałęzi strojono domowe obrazy świętych. Miały one chronić dom przed złymi mocami. Dzisiaj to jeden z elementów towarzyszących temu Świętu. W całej Polsce przetrwał też zwyczaj sypania kwiatowych płatków przed idącym kapłanem w trakcie procesji. W województwie łódzkim przetrwała nawet tradycja układania kwiatowych dywanów. Liczy ona sobie nawet 200 lat. Cóż bowiem innego niż tradycja ma tak ogromny wpływ na folklor. Właściwie każde święta w naszym kraju posiadają pewne tradycje kultywowane od stuleci. Wpływy ludowe na to w jaki sposób obchodzimy święta są ogromne. Warto więc wiedzieć skąd jesteśmy i dlaczego kultywujemy takie a nie inne zwyczaje.

Folklor polski w wydaniu góralskim

Grupa najbardziej kultywującą zwyczaje swoich przodków z pewnością w naszym kraju są górale. Gdy w innych regionach naszego kraju przedstawiania grup folklorystycznych towarzyszą okazyjnym festynom folklor góralski jest żywy. Każdy kto był w Zakopanem mógł się o tym przekonać. Na zakopiańskich Krupówkach w oczy rzucają się tradycyjne góralskie karczmy gdzie podaje się typowe góralskie jedzenie. Obecne są również wszędzie typowe stroje dla tego folklor. Mieszkańcy Podhala, a właściwie mieszkanki chętnie na co dzień ubierają typowe elementy stroju folklorystycznego. Najbardziej znany jest strój podhalański. Na terenie Tatr tradycyjnych strojów jest jednak zdecydowanie więcej. Typowym elementem dla folkloru góralskiego jest oczywiście gwara. Ceprom czyli pozostałym mieszkańcom polski niekiedy trudno zrozumieć wymianę zdań pomiędzy rodowitymi mieszkańcami zakopanego. Gwara ta jest mieszanką języka polskiego, słowackiego a nawet bałkańskiego. Będąc w Zakopanem koniecznie trzeba też przyjrzeć się góralskiemu tańcowi.

Czym jest folklor

Przez cały niemal komunizm starano zatrzeć się w Polsce wszelkie ślady folkloru. Folklor w Polsce jest przecież elementem tradycji,składa się na naszą świadomość narodową i regionalną. W ostatnich latach można jednak zauważyć modę na motywy folklorystyczne czy to w muzyce, sztuce czy nawet modzie. Przybywa zespołów Pieśni i Tańca, mieszkańcy wielu regionów wciąż kultywują tradycję swoich przodków. Na folklor składa się jednak nie tylko język potocznie zwany gwarą czy stroje ludowe. To przede wszystkim tradycja, kultywowanie tych samych zwyczajów od stuleci, czy to przy celebrowaniu świąt czy w życiu codziennym. Folklor przejawia się więc w języku czyli gwarze, strojach ludowych, pieśniach, tradycjach czy rękodziele. Na polski folklor składają się również legendy, czyli ustne przekazy. W ten właśnie sposób budowaliśmy swoją świadomość narodową. W każdej kulturze istnieję wspólne elementy dla całego narodu. Nie inaczej jest w przypadku naszego kraju. Warto wiedzieć jakie tradycje były kultywowane przez naszych przodków w regionie, który zamieszkujmy.

Folklor krakowski

Galicja w czasach austriackich zaborów cieszyła się największą autonomią jeśli chodzi o kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych. W XIX wieku to właśnie Kraków był centrum życia kulturalnego Polaków. Najbardziej znany utwór Wyspiańskiego, który tworzył swe dzieła właśnie w Krakowie, czyli Wesel poświęcony jest właśnie kulturze folklorystycznej Krakowa. W dziełach czy to literackich czy malarskich z tego okresu pełno jest elementów folklorystycznych. Na folklor krakowski składały się jednak nie tylko ludowe stroje. To przede wszystkim legendy i baśnie, które kształtowały świadomość regionalną i narodową mieszkańców małopolski. Wiele z tych legend kształtują świadomość narodową po dziś dzień mieszkańców całego kraju. Któż z nas nie słyszał legendy o Smoku wawelskim czy o Lajkoniku. Regionalny taniec zwany krakowiakiem uznawany jest za ikonę polskich tańców ludowych. Do krakowskiego folkloru trzeba też zaliczyć tradycję wykonywania szopek bożenarodzeniowych. W okresie przedświątecznym wystawy szopek przyciągają tłumy zainteresowanych co jasno dowodzi, że w folklor w Polsce cieszy się nadal sporą popularnością.